مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | امکان ارایه گزارش چک

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع حسابداری تدبیر، امکان مشاهده همزمان اسناد پرداختنى و اسناد دريافتنى (بدون توجه به وضعيت آنها) فراهم شده است. برای این منظور می‌توانید از فرم گزارش چک استفاده نمایید. اين فرم تركيبى از مديريت اسناد دريافتنى و مديريت اسناد پرداختنى می‌باشد. علاوه بر آن، عناوينى مثل طرف تحويل گيرنده چك در عمليات واگذارى نيز در اين فرم وجود دارد كه براى پيگيرى اينگونه چك‌ها بسيار مناسب می‌باشد.