مدرس: جناب آقای سپهر منصوری

ویدیوی آموزشی | امکان استفاده از سیستم مدیریت تنخواه

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

درصورتی که تمایل داشته باشید عملیات مرتبط با انواع تنخواه گردان در سیستم ثبت و نگهداری شود می‌توانید از امکانات سیستم مدیریت تنخواه بهره‌مند گردید.