مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان استفاده از فرم تنظیمات محیطی – بخش سوم

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، امکان انجام تنظیمات عمومی سیستم تدبیر از طریق فرم تنظیمات محیطی فراهم شده است. به منظور انجام تنظيمات مربوط به نمایش رویدادهای روز جاری تقویم رویدادها در آغاز برنامه، نحوه پيشنهاد تاريخ در گزارش‌های دوره‌ای، انتخاب نوع نمودار پيش فرض و …، می‌توانید از بخش “تنظیمات عمومی” در فرم تنظیمات محیطی استفاده نمایید.