امکان استفاده از پست الکترونیک در نرم‌افزار تدبیر

به منظور ارسال گزارشات متنوع برای پرسنل یا مشتریان شرکت می توانید از امکان ارسال گزارشات توسط پست الکترونیک در نرم افزار مالی/ حقوق و‌ دستمزد تدبیر استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.