آیا در نرم‌افزار تدبیر امکانی برای انعکاس ترک کار پرسنل در لیست بیمه وجود دارد؟

درصورتی که تمایل دارید ترک کار پرسنل را در لیست بیمه منعکس نمایید، می‌بایست در فرم مدیریت تنظیمات سیستم حقوق و دستمزد تدبیر، چک باکس “سطر صفر در لیست بیمه در ماه بعد از ترک کار” را فعال نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.