آموزش امکان تأیید و تصویب فرمول ساخت ثابت در نرم‌افزار تدبیر
درصورتی که تمایل دارید فرمول ساخت ثابت تعریف شده را تأیید یا تصویب نمایید، از چک‌باکس‌های “تأیید کننده” – “تصویب کننده” در فرم فرمول ساخت استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.