مدرس: سرکار خانم مجد

آموزش امکان تأیید و تصویب گروهی اسناد انبار در نرم‌افزار تدبیر

برای تأیید و تصویب گروهی و یا برگشت از تأیید و تصویب گروهی فرمهای رسید یا حواله انبار، از گزینه های “تأیید گروهی اسناد انبار” و “تصویب گروهی اسناد انبار” و “برگشت از تأیید و تصویب گروهی اسناد انبار” در فرم دفتر عملیات مقداری انبار استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.