مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان تعریف گروهها

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سيستم جامع حسابدارى تدبير امكان تعريف نمودن گروه کاربران وجود دارد. گروه كاربران به مفهوم دسته‌اى از كاربران می‌باشد كه داراى حقوق يكسانى بوده و حيطه اختيارات آنها به صورت مشترك تعريف شده باشد. هر كاربر به صورت انحصارى، عضو يكى از اين گروه‌ها می‌باشد. اين عضويت به مفهوم تعيين حدود اختيارات و دسترسى به اطلاعات است. به منظور تعریف گروههای کاری جدید، می‌توانید از فرم مدیریت گروهها استفاده نمایید.