مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان تعیین پیش‌فرض برای کاربر جاری در گزارشات چاپی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، برخى از فرم‌ها مانند فرم ايجاد/ اصلاح سند و فاكتور فروش داراى چند گزارش مختلف هستند. در اين نوع فرم‌ها شما می‌توانيد يكى از آنها را به عنوان پيش‌فرض انتخاب كنيد. با کلیک روی دکمه “پیش فرض برای کاربر جاری”، زمان انتخاب كليد تركيبى Alt+Q، كنترل روى گزارش پيش فرض برای کاربر جاری قرار مي‌گيرد. با اين کار هنگام استفاده از دکمه چاپ روى فرم، از گزارش مورد نظر چاپ گرفته مي‌شود.