مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان ثبت سند ایجاد شده برای فرمهای دریافت و پرداخت

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در صورت استفاده از امکان ایجاد سند حسابداری جدید برای فرمهای دریافت و پرداخت در سیستم خزانه‌داری تدبیر، چنانچه قصد داشته باشید سند حسابداری مرتبط به صورت خودکار ثبت گردد می‌توانید از گزینه “ثبت سند ایجاد شده برای فرمهای دریافت و پرداخت” در فرم دریافت/ پرداخت استفاده نمایید.