آموزش “امکان درنظر گرفتن قفسه‌های وابسته در فرم‌های عملیاتی کالا”
برای نمایش قفسه مرتبط با هر کالا در فرم‌های عملیاتی، از امکان قفسه‌های وابسته در فرم معرفی کالا استفاده نمایید.

 

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.