مدرس: جناب آقای منصوری

ویدیوی آموزشی | امکان صدور سند دریافت – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر،‌ با استفاده از فرمهای دریافت و پرداخت، می‌توانیم کلیه رویدادهای مربوط به وجوه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و حواله‌های بانکی را انجام بدهیم.
در این مجموعه از ویدیوها با امکانات فرم دریافت در نرم‌افزار خزانه‌داری تدبیر آشنا خواهید شد.