ویدیوی آموزشی | امکان صدور سند پرداخت – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر این امکان در اختیار شما قرار گرفته است تا  بتوانید کلیه پرداختهای نقدی مرتبط با مشتری را در سیستم ثبت کنید. برای این منظور می‌توانید از چک‌باکس “وجه نقد” در فرم پرداخت استفاده نمایید.