ویدیوی آموزشی | امکان صدور سند پرداخت – بخش دوم

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر این امکان در اختیار شما قرار گرفته است تا  بتوانید کلیه پرداختهای مرتبط با مشتری به صورت چک را در سیستم ثبت کنید. برای این منظور می‌توانید از چک‌باکس “چک” در فرم پرداخت استفاده نمایید.