مدرس: جناب آقای منصوری

ویدیوی آموزشی | امکان صدور فرم دریافت چندگانه

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر، یکی از زیرسیستم‌های نرم‌افزار جامع مالی، اداری و صنعتی تدبیر، می‌توانیم کلیه رویدادهای مربوط به وجوه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و حواله‌های بانکی را انجام بدهیم.
یکی از امکانات فرمهای دریافت و پرداخت، ثبت رویدادهایی است با چندین طرف حساب یا چندین حساب نقد و بانک.
در این ویدیو با نحوه ثبت فرم دریافت با حسابهای چندگانه آشنا خواهید شد.