آموزش “امکان قطع ارتباط فرم‌های ریالی با سند انبار هنگام حذف”
در صورت حذف فرم‌های عملیاتی، برای جلوگیری از حذف رسید یا حواله مرتبط، از گزینه “قطع ارتباط با سند انبار هنگام حذف” در فرم ورود کالا استفاده نمایید.

 

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.