مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان قفل گذاری روی اسناد مالی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر این امکان در اختیار شما قرار گرفته است تا  بتوانید از مشاهده همزمان یک سند مالی یا فرم ریالی توسط کاربران مختلف جلوگیری کنید. برای این منظور گزینه “قفل گذاری روی اسناد مالی” در منوی شناور فرم “سند حسابداری” در اختیار شما قرار گرفته است.