مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | امکان مدیریت منابع و مصارف

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در اغلب مواقع مؤسسات مايل هستند تا گردش و موجودى حسابهاى نقد (صندوق و بانك) خود را طبقه بندی نموده و گزارش آنها را در هر لحظه در اختيار داشته باشند. اين امر می‌تواند در تصميم گيری‌هاى مالى يك شركت بسيار مؤثر و مهم باشد. در نرم‌افزار جامع حسابداری تدبیر، فرم مديريت منابع و مصارف اين امکان را در اختيار کاربران قرار می‌دهد تا بتوانند منابع يا مصارف مورد نظر خود را معرفى کرده و از اين منابع و مصارف جهت طبقه‌بندی چرخش نقدی خود در اسناد دريافتنی، پرداختنی، فرمهای دريافت، پرداخت و سند استفاده نمايند.