مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان مدیریت کپی قیمت کالا – بخش دوم

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم جامع مالی و اداری تدبیر این امکان فراهم شده است تا بتوانید قیمت وارد شده برای کلیه کالاها تعریف شده در سیستم یا کالاهای زیر مجموعه یک گروه را از یک قیمت فروش به قیمت دیگر کپی کرده و نسبت به افزایش یا کاهش قیمت بر حسب درصد یا مبلغ ثابت اقدام نمایید.
برای این منظور گزینه”مدیریت کپی قیمت کالا” در منوی شناور فرم “لیست تفصیلی قیمتهای فروش” درنظر گرفته شده است.