مدرس: سرکار خانم مجد

آموزش “امکان تعیین حساب‌های فروش”
با استفاده از امکان “تعیین حساب‌های خاص”، می‌توانید در هر فاکتور فروش، از یک حساب فروش جداگانه استفاده نمایید.

 

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.