مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | امکان معرفی صندوق اسناد

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، این امکان فراهم شده است تا بتوانید صندوق اسناد را تعریف کنید. با استفاده از امکان معرفی صندوق، استفاده کنندگان از سيستم خزانه‌داری می‌توانند صندوق‌هايی را به سيستم معرفی نموده و کاربران موجود در سیستم را با صندوق‌های تعریف شده ارتباط دهند. در اين صورت کلیه چک‌های صادر شده توسط کاربر مورد نظر، در صندوق تخصیص داده شده برای وی قرار می‌گیرد .همچنين سيستم امکان ارائه لیست چک‌های موجود در صندوق مورد نظر را فراهم می‌نمايد. به عبارت ديگر می‌توان در هر صندوق، ليست چک‌های صادر شده توسط کاربر یا کاربرانی که به آن صندوق تخصیص داده شده‌اند را ملاحظه کرد.