در نرم افزار حسابداری تدبیر برای ارسال فاکتورهای شرکتها به سامانه مؤدیان، ‌می‌بایست شرکتهای مالیاتی را انتخاب نمایید.

برای این منظور، از منوی امکانات، گزینه ”مدیریت شرکتهای مالیاتی” را انتخاب نمایید. فرم مدیریت شرکتهای مالیاتی نمایش داده می‌شود:

از بخش “لیست شرکتها” در سمت راست این فرم، شرکتهای مالیاتی را به بخش “لیست شرکتهای مالیاتی” منتقل نموده و روی دکمه ذخیره کلیک نمایید:

شرکتهای انتخاب شده به عنوان شرکت مالیاتی درنظر گرفته شده و امکان ارسال فاکتورهای آنها، به سامانه مؤدیان وجود خواهد داشت.

نکته: درصورتی که بعد از انتخاب شرکت مورد نظر به عنوان شرکت مالیاتی و ارسال صورتحسابهای آن به سامانه مؤدیان، قصد حذف آن شرکت از لیست شرکتهای مالیاتی را داشته باشید، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری خواهد نمود:

نکته: به صورت پیش فرض، “فقط امکان انتخاب یک شرکت به عنوان شرکت مالیاتی وجود دارد”. به منظور افزایش تعداد شرکتهای مالیاتی می‌بایست با همکاران واحد فروش تماس حاصل فرمایید.