برای هر یک از واحدهای اندازه گیری تعریف شده در نرم افزار تدبیر، می بایست واحد مالیاتی مرتبط را انتخاب نمایید. برای این منظور در فرم معرفی واحد اندازه گیری، ابتدا واحد مورد نظر را از لیست واحدهای اندازه گیری انتخاب نموده و روی دکمه اصلاح کلیک نمایید:

فرم ایجاد/ اصلاح واحد اندازه گیری نمایش داده می‌شود. با کلیک روی دکمه  مقابل فیلد واحد مالیاتی، پنجره واحد اندازه گیری مرتبط مالیاتی نمایش داده می‌شود. در این پنجره لیستی از واحدهای اندازه گیری اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی نمایش داده شده و شما می‌بایست واحد اندازه گیری مرتبط را از این لیست انتخاب نمایید:

 

نکته: واحد مالیاتی، صرفا برای واحدهای اندازه گیری اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.