آموزش امکان انتقال حساب‌های تفصیلی شناور به گروه جدید در نرم‌افزار تدبیر

برای انتقال حساب‌های تفصیلی شناور از یک گروه به گروه دیگر، از گزینه “انتقال تفصیلی شناور به گروه جدید” در منو شناور مدیریت حساب‌های تفصیلی شناور استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.