آیا در نرم‌افزار تدبیر امکانی برای انتقال گروهی چک‌ها به دوره مالی بعد وجود دارد؟
در صورتی که تمایل دارید چک‌های خود را به‌صورت گروهی به دوره مالی بعد منتقل نمایید می‌توانید از گزینه انتقال چک به دوره مالی بعد استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.