مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان انعکاس شماره حواله عملیات پرداخت نقد چند حسابه در شرح سند مالی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

به منظور نمایش شماره حواله مرتبط با عملیات پرداخت نقدی چند حسابه، در شرح آرتیکل سند مالی، می‌توانید از الگوی تعریف شرح سند مالی استفاده نمایید.