هنگامی که از طریق مدیر محترم وب سایت آگاهی یافتم که ستونی با نام یادداشت هفته به سایت افزوده شده و نخستین یادداشت را نیز من باید آماده کنم، با خود اندیشیدم که این نخستین یادداشت را به چه موضوعی اختصاص بدهم و البته پاسخ بسیار واضح بود: مشتری و رضایت مشتری.
مگر غیر از این است که هستی این شرکت ـ و البته هر شرکت خصوصی دیگر- و موجودیت این وب سایت اصولا وابسته به اقبال مشتریان عزیز به محصولات و خدمات ما بوده و خواهد بود؟
باری، در تمامی دوازده سالی که در خدمت مشتریان هوشمند و گرانقدر تدبیر بوده ایم -که زیر مجموعهای هستند از مرم شریف و بزرگوار ایران زمین- کوشیدهایم همة ساختارها و فرآیندهای سازمان خود را حول محور رضایت مشتری بنا کنیم و عزیزانی که افتخار ارائه خدمات به آنها را داشتهایم، گواهی خواهند داد که مشتریمداری نه شعار ما که باور ماست. البته بدیهی است که کارمان خالی از نقص نبوده و همواره از تذکرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان در راستای رفع نقص و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خود استقبال کردهایم.
از اینکه در شرایط دشوار اقتصادی، توانستهایم بدون کوچکترین حمایت دولتی، پایهگذار سازمانی موفق، پیشرو و متعهد به اخلاق انسانی و حرفهای بوده و یکی از پویاترین و خوشنامترین محصولات نرمافزاری را به جامعة انفورماتیک ایران معرفی کنیم، به خود میبالیم. لیکن از یاد نمیبریم که صاحبان این افتخار مشتریان گرانمایه تدبیر هستند؛ لذا به نمایندگی از جانب همه سهامداران، مدیران و کارکنان تدبیر، صمیمانهترین درودها، سپاسها و تبریکها را نثار کاربران محترم تدبیر میکنم.
پیروز و سرافراز باشید
بهزاد مقصودی
نوشته شده در تاریخ : ۲۵ آبان ۱۳۸۹