مقدمه و معرفی

رسیدگی به بسیاری از رویدادهای مالی شامل چکها، فاکتورها، اقساط و … نیازمند ثبت سررسید در تقویم و سرکشی به آنها بر اساس تاریخ است. اپلیکیشن تقویم رویدادها یکی از برنامه‌های جانبی سیستم جامع مالی و اداری تدبیر است که با استفاده از آن می‌توانید سررسید چک‌ها، فاکتورها و پیش‌فاکتورها، اقساط، سررسید حکم حقوقی پرسنل، تولد پرسنل و سایر موجودیت‌های سیستم جامع مالی و اداری تدبیر را ملاحظه نمایید.

مزایا و چگونگی عملکرد اپلیکیشن تقویم رویدادها

خیلی از رویدادهای مالی مثل چک و فاکتور و … تاریخ و سررسید مشخصی دارند. یادآوری و اجرای به موقع آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. کلیه کاربران به کمک اپلیکیشن تقویم رویدادها می‌توانند سررسید کلیه رویدادهای مالی را در هر روز مشخص ملاحظه نمایند. اپلیکیشن تقویم رویدادها یکی از برنامه‌های جانبی سیستم جامع مالی و اداری تدبیر است که مشتریان گرامی با استفاده از آن می‌توانند از رویدادهای هر روز (مناسبت های و تعطیلات رسمی، قرار جلسات، سررسید چک‌ها و اقساط، تاریخ تسویه فاکتورها، پرداخت صورتحساب‌ها و ….) مطلع و آگاه گردند.

ویژگی‌ها و امکانات اپلیکیشن تقویم رویدادها

برخی از امکانات اپلیکیشن به شرح زیر است :

  1. امکان تغییر شرکت و دوره مالی
  2. امکان مشاهده رویدادهای همه‌ی دوره‌های مالی
  3. امکان مشاهده تعداد رویدادهای روزانه در یک بازه زمانی
  4. مشاهده فهرست تفصیلی رویدادها در هر روز شامل

*  مناسبتها و تعطیلات رسمی

*   قرارها و یادداشتهای ثبت شده در تقویم تدبیر

*  سررسید چکهای دریافتنی وصول نشده و پرداختنی پاس نشده

*  سررسید اقساط دریافتنی و پرداختنی پرداخت نشده

*  سررسید تسویه فاکتورهای خرید و فروش و سررسید پیش ‌فاکتورها

                  *  سررسید تاریخ‌ انقضای پروفرما، بیمه‌ پروفرما و اعتبارات اسنادی

*  سررسید پرداخت صورتحساب (Invoice) و پرداختهای حساب باز (OA)

                  *  سررسید مهلت ارائه اسناد بارنامه به بانک

و ……

  1. امکان نمایش رویدادهای مالی نظیر چک یا فاکتور از طریق فرم متناظر در اندروید حسابداری همراه و یا پوسته وب تدبیر

ویژگی ها و مراحل

  • امکان تغییر شرکت و دوره‌مالی

  • امکان نمایش رویدادها در همه‌ی دوره‌های مالی یا دوره‌مالی تعیین شده

  • امکان جستجو و بررسی رویدادهای مربوط به روزهای مختلف

  • امکان مشاهده تعداد رویدادهای روزانه در یک بازه‌ زمانی

 

۵٫مشاهده فهرست تفصیلی رویدادها در هر روز شامل

*  مناسبتها و تعطیلات رسمی

*  قرارها و یادداشتهای ثبت شده در تقویم تدبیر

*  سررسید چکهای دریافتنی وصول نشده و پرداختنی پاس نشده

*  سررسید اقساط دریافتنی و پرداختنی پرداخت نشده

*  سررسید تسویه فاکتورهای خرید و فروش و سررسید پیش ‌فاکتورها

و …

  • امکان نمایش رویدادهای مالی از طریق فرم متناظر در اندروید حسابداری همراه و یا پوسته وب تدبیر