مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان ایجاد سند جدید برای فرمهای دریافت و پرداخت

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

درصورتی که قصد داشته باشید هنگام صدور سند دریافت/ پرداخت جدید در سیستم خزانه‌داری، در هنگام ثبت سند و به صورت خودکار، سند حسابداری جدید ایجاد گردد می‌توانید از گزینه “ایجاد سند جدید برای فرمهای دریافت و پرداخت” در فرم دریافت/ پرداخت استفاده نمایید.