مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان ایجاد محدودیت در انتخاب بانک و شماره حساب چک از لیست تعریف شده

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

درصورتی که تمایل دارید هنگام ثبت چک دریافتنی، نام بانک و شماره حساب چک فقط از لیست تعریف شده انتخاب گردد، می‌بایست در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، چک‌باکس “محدودیت انتخاب بانک و شماره حساب چک از لیست تعریف شده” را انتخاب نمایید.