_________ جذب عامل فروش ________

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما

تلفن تماس (الزامی)

رزومه

پیام شما

_________ جذب نماینده ________

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام سازمان یا شرکت (الزامی)

نام مدیر عامل

زمینه فعالیت (الزامی)

شماره تماس ثابت (الزامی)

شماره تماس همراه (الزامی)

شهر (الزامی)

آدرس (الزامی)

نحوه آشنایی با تدبیر

آیا در حال حاضر نمایندگی یا عاملیت نرم‌افزار دیگری دارید؟ (نام ببرید)

توضیحات

ایمیل شما

روزمه شخص (حقیقی/ حقوقی)