۱) مشاهده اطلاعات آماری یک ستون: با کلیک بر روی ستون مورد نظر و استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+Shift+H) می‌توان جمع ستون انتخاب شده را مشاهده نمود.
۲) مشاهده اطلاعات آماری چندین سطر با انتخاب سطرهای مورد نظر از طریق کلید + و استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+Shift+H) می‌توان مشخصات آماری سطرها را مشاهده نمود.

۳) مرتب شدن صعودی ستون: با انتخاب ستون مورد نظر و استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+T) می‌توان ستون را صعودی مطابق تصویر زیر مرتب نمود.

۴) مرتب شدن نزولی ستون: با انتخاب ستون مورد نظر و استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+Shift+T) می‌توان ستون را به صورت نزولی مطابق تصویر زیر مرتب نمود.

۵) جستجو براساس ستون با انتخاب ستون مورد نظر و استفاده از کلید (F11) می‌توان عبارت مورد نظر را جستجو و انتخاب نمود. (با توجه به عدم خروج از صفحه امکان جستجو برای سایر موارد پس از نمایش اولین نتیجه وجود دارد)

۶) امکان نمایش موجودی وقیمت کل گروه در فرم معرفی کالا با استفاده از کلیدهای ترکیبی (Ctrl+Shift+F3) می‌توان موجودی و قیمت کل گروه را مشاهده نمود.

۷) مشاهده دفتر حساب سال قبل: در فرم دفتر حساب، با استفاده از کلید ترکیبی (ALT+Y) و انتخاب دوره مالی مورد نظر می‌توان دفتر حساب دوره مالی قبل را مشاهده نمود.

۸) نمایش سوابق چک با انتخاب چک و استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+F9) می‌توان سوابق چک را مشاهده نمود.

۹) جستجو نام کالا در عملیات کالا در فرم ایجاد/اصلاح کالا با استفاده از کلید ترکیبی (ALT+V) می‌توان یکی از حالات نمایش داده برای جستجو را انتخاب نمود.

۱۰) فیلتر سریع: در هر فرم پس از انتخاب سطرهای مورد نظر با کلید + میتوان از طریق دکمه فیلتر سطرهای انتخاب شده را نمایش داد.

۱۱) فیلتر معکوس: در هر فرم پس از انتخاب سطرهای مورد نظر با کلید + و استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+I)، سیستم به طور خودکار سطرهای مذکور را از حالت انتخاب خارج و سطرهای انتخاب نشده را انتخاب می‌کند؛ در این حالت با زدن دکمه فیلتر سطرهایی که قبلا انتخاب شده از گزارش حذف می‌شوند.

شرکت پردازش موازی سامان تولید کننده محصولات تدبیر و سیستم حسابداری مالی، اداری، بازرگانی و حسابداری صنعتی