1) مشاهده اطلاعات مشتری در فرم دفتر حساب:
در فرم دفتر حساب با استفاده از کلید ترکیبی (ALT+M) می‌توان اطلاعات مشتری را مشاهده نمود

.

۲) مسدود کردن حساب‌ در فرم مدیریت حساب‌ها
در فرم مدیریت حساب‌ها با استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+A) می‌توان حسابی را مسدود نمود.
نکته: مسدود کردن حساب، تنها از سوی کاربر مدیر سیستم قابل انجام است.

۳) نمایش موجودی منطقی کالا
در همه فرم‌های عملیاتی کالا، توسط کلید ترکیبی (Ctrl+Shift+M) می‌توانید موجودی منطقی کالای مورد نظر را مشاهده نمایید.

۴) امکان درج پیوست در کلیه فرم های عملیاتی
در همه فرم‌های عملیاتی، با استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+F11) می‌توان فایلی را پیوست کرد.
نکته : در این نوع پیوست، فایل‌ها باید در مسیر شبکه باشند.

۵) امکان درج پیوست در کلیه فرم‌های عملیاتی (درج در دیتابیس)
در همه فرم‌های عملیاتی، با استفاده از کلید ترکیبی (Ctrl+4) می‌توان فایلی را پیوست کرد.
نکته : در این نوع پیوست، فایل‌های پیوستی درون دیتابیس قرار می‌گیرد.

۶) امکان فراخوانی ماشین حساب در کلیه فرم‌های سیستم
در همه فرم‌های سیستم با استفاده از کلید (F5) می‌توان ماشین حساب را مشاهده نمود.

۷) امکان احضار دفترچه تلفن در کلیه فرم‌های عملیاتی
در همه فرم‌های سیستم با استفاده از کلید (Ctrl+F12) می‌توان دفترچه تلفن را مشاهده نمود.

۸) امکان تعیین انبار در ورود سریع آرتیکل‌های فاکتور
به هنگام ورود کالا در فرم‌های فاکتور بصورت ورود سریع آرتیکل، می‌توانید توسط کلید ( ALT+A) انبار مورد نظر را انتخاب کنید.

۹) امکان افزایش تعداد رکوردهای هر صفحه
برای استفاده از این امکان کافیست در صفحه گزارش مورد نظر از کلید ترکیبی (ctrl+shift+کلید جهت بالا) استفاده نمایید.
نکته: افزایش تعداد رکوردهای هر صفحه، تنها از سوی کاربر مدیر سیستم قابل انجام است.

۱۰) جستجو در منوی شناور فرم‌ها
در همه فرم‌های عملیاتی جهت جستجو در گزینه‌های منوی شناور از کلید ترکیبی (Shift+F) استفاده نمایید.
نکته: گزینه‌هایی که در برنامه فعال باشند با عبارت (فعال) در روبروی گزینه شناخته می‌شوند.

 

شرکت پردازش موازی سامان تولید کننده محصولات تدبیر و سیستم حسابداری مالی، اداری، بازرگانی و حسابداری صنعتی