بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

رکاب‌زنی تو کشور اندونزی ادامه داره و جاده‌ها رو به سمت مسیر مدنظر سپری می‌کنیم. اینجا همه چی به جز آسفالت جاده سبزه. درختها به هم فشرده هستند و مابین اونها انواع گیاهان و حتی روی تنه درختا انواع پیچک و سرخس‌ها بالا رفته‌اند و تنه‌ها رو پوشانده‌اند. این سرسبزی به خاطر آب و هوای استوایی و بارش‌های فراوان و شدید هست.

در ۱۱۰ کیلومتری مسیر دیروزمون، بدلیل خرابی و چین‌های فراوان جاده، یکی از سیم پره‌های دوچرخه جدا شد و نیاز به تعمیرکار داشتیم.

به سختی تا ۱۳۰ کیلومتری به مسیر ادامه دادیم و دنبال تعمیرگاه بودیم که یک دوچرخه سوار و تور راهنما ما رو همراه خودشون به خونه بردند و بهمون کمک کردند تا دوچرخه رو تعمیر کنیم.

واقعا بنی آدم اعضای یکدیگرند و با کمک و همراهی هم میتونن مشکلات یکدیگر رو برطرف کنن و به هم یاری برسونن.

ما امروز با کمک مردم مهربان اندونزی تونستیم دوچرخه هامون رو تعمیر کنیم و شب رو در کنار اونها سپری کردیم.