مدرس: سرکار خانم قاضی

ویدیوی آموزشی | به حساب گذاشتن گروهی چکها

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر، امکان ایجاد، اصلاح و حذف اسناد دریافتنی و پرداختنی و مدیریت کلیه عملیات مربوط به آنها، از قبیل در جریان وصول گذاشتن، وصول یا پاس کردن، واگذاری، برگشت، عودت و … پیش‌بینی شده است.
در این ویدیو، با امکان واگذاری همزمان تعدادی از اسناد دریافتنی به بانک آشنا خواهید شد.