کاربران محترم جهت ارتباط با کارشناسان واحد فروش می توانند از تلفن یا پست الکترونیک زیر استفاده نمایند:

تلفن : ۸۸۹۲۸۰۳۰ -۰۲۱
پست الکترونیک: sales@sppc.co.ir

پردازش موازی سامان