مدرس: سرکارخانم آذری

ویدیوی آموزشی | امکان ثبت چکهای موجود در ابتدای دوره مالی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

درصورتی که تعدادی چک از دوره مالی قبل دارید به منظور ثبت آنها برای اولین بار در نرم افزار تدبیر، می‌توانید از فرم دریافت/ پرداخت استفاده نمایید.