مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | کنترل پیشنهاد حساب صندوق در فرمهای دریافت و پرداخت

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر،‌ با استفاده از فرمهای دریافت و پرداخت، می‌توانیم کلیه رویدادهای مربوط به وجوه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و حواله‌های بانکی را انجام بدهیم. یکی از فیلدهای مهم این فرمها، فیلد حساب صندوق است که به طور پیش‌فرض توسط سیستم پیشنهاد داده می‌شود. اگر ترجیح ما این باشد که هنگام ایجاد فرمهای جدید، این فیلد به صورت خالی نمایش داده بشود، می‌توانیم از طریق فرم مدیریت تنظیمات برنامه رفتار سیستم را در این رابطه تغییر بدهیم.
در این ویدیو با چگونگی انجام این کار در نرم‌افزار خزانه‌داری تدبیر آشنا خواهیم شد.