پردازش موازی سامانشرکت عقاب افشان (تولید کننده اتوبوسهای Scania)
پردازش موازی سامانشرکت پرستوی آبی ارگ
پردازش موازی سامانشرکت سناباد خودرو
پردازش موازی سامانشرکت آمبولانس سازان پارسیان
پردازش موازی سامانصنایع اتوبوس سازی سیروسفر رخش