شرکت پردازش موازی سامان به منظور ارتقای سطح علمی کاربران و توسعه کاربرد نرم‌افزار تدبیر، در نظر دارد یک دوره آموزشی کارگاهی ست تجاری و حقوق و دستمزد در بهار سال جاری برگزار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام، به آدرس اینترنتی ثبت‌نام مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۸۹۰ تماس حاصل نمایید.

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه)- نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی ست تجاری نرم‌افزار تدبیر
مدت دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه :از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
زمان آزمون:  ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۱-۹

 

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی ست تجاری نرم‌افزار تدبیر
مدت دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه :از ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ساعت ۱۸)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
زمان آزمون:  ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

دوره حقوق و دستمزد

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) -نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد تدبیر
مدت دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
زمان آزمون:  ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۱۱-۹

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد تدبیر
مدت دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ساعت ۱۸:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
زمان آزمون:  ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۱۵-۱۷