نویسنده: ایوان سایدنبرگ ، جان استوارت ، راجر پری- مترجم: مجید نوریان

به این فکر می‌کنید که موفق‌ترین مدیران از سرتاسر جهان چطور با سخت‌ترین مشکلات خود دست و پنجه نرم می‌کنند؟
هم اکنون با مجموعه کتاب‌های “درس‌های تجربه شده” می‌توانید جواب را پیدا کنید. هر جلد این مجموعه نو، در عین موجز و اثرگذار بودن شامل دوازده تا چهارده مقاله آموزنده به قلم پیشگامان کسب و کار و فعالان بخش دولتی و دانشگاهیان، درباره مبرم‌ترین مسائلی که تاکنون گرفتار شده‌اند می‌باشد. نویسندگان تجربیات شخصی و شگفت‌انگیز خود را در میان گذاشته و از میان تجربیات سالیان خود توصیه‌های عملی ارائه می‌کنند.

مجموعه “درس‌های تجربه شده” که منبعی حیاتی برای مدیران اجرایی پرمشغله امروز است، دسترسی فوری به تخصص و خرد با استعداترین رهبران جهان را میسر ساخته است.