شرکت پردازش موازی سامان در نظر دارد یک دوره آموزشی ست تجاری و حقوق و دستمزد در زمستان سال جاری برگزار نماید. علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۸۹۰ تماس حاصل نمایند.

 

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه)- نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ لغایت ۱۰/۱۱/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲)
مهلت ثبت نام:  تا تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه  ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۲

 

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ لغایت ۱۰/۱۱/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه :از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷)

روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه: از ساعت ۱۷ لغایت ساعت ۲۰)

مهلت ثبت نام: تا تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه  ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ / ساعت ۱۷ تا ۲۰

 دوره حقوق و دستمزد

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) -نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ لغایت ۲۹/۱۰/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام: تا تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸
زمان آزمون: یکشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱
عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ لغایت ۲۹/۱۰/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷:۰۰

روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ساعت ۲۰:۰۰

مهلت ثبت نام:  تا تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸
زمان آزمون: یکشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ / ساعت ۱۷ تا ۲۰

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ لغایت ۲۹/۱۰/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷:۰۰

روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ساعت ۲۰:۰۰

مهلت ثبت نام:  تا تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸
زمان آزمون: یکشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ / ساعت ۱۷ تا ۲۰