شرکت پردازش موازی سامان در نظر دارد یک “دوره آموزشی ست تجاری و حقوق و دستمزد” در پاییز سال جاری برگزار نماید. علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۸۹۰ تماس حاصل نمایند.

دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای تدبیر

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه)- نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری نرم‌افزار تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۸/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۰۹/۰۹/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه  ۱۶/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری نرم‌افزار تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۸/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۰۹/۰۹/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه :از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه  ۱۶/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

 دوره حقوق و دستمزد

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) -نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد نرم‌افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۰۳/۰۹/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: یکشنبه ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱
عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد نرم‌افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۹/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۰۳/۰۹/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: یکشنبه ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷