شرکت پردازش موازی سامان در نظر دارد یک “دوره آموزشی ست تجاری و حقوق و دستمزد” در پاییز سال جاری برگزار نماید. علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۸۹۰ تماس حاصل نمایند.

دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای تدبیر

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۱۶/۰۹/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۹ لغایت ۱۲)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ لغایت ۱۴/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه  ۲۳/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱

 

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۱۶/۰۹/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ لغایت ۱۴/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه ۲۳/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

دوره حقوق و دستمزد

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) -نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۱۰/۰۹/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۹ لغایت ۱۲
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ لغایت ۱۴/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: یکشنبه ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱

 

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸ لغایت ۱۰/۰۹/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ لغایت ۱۴/۰۸/۱۳۹۸
زمان آزمون: یکشنبه ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷