دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای تدبیر

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه)- نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
زمان آزمون: شنبه  ۱۳۹۸/۰۶/۰۹از ساعت ۹ تا ۱۱

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۲/۰۵/۱۲ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
زمان آزمون: شنبه  ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) -نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
زمان آزمون: یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ از ساعت ۹ تا ۱۱

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی  سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
زمان آزمون: یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

شرکت پردازش موازی سامان در نظر دارد یک دوره آموزشی ست تجاری و حقوق و دستمزد در تابستان سال جاری برگزار نماید. علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۸۹۰ تماس حاصل نمایند.