شما مي‌توانيد با استفاده از سيستم حقوق و دستمزد تدبير علاوه بر تهیه گزارشات متنوع و کاربردی، كليه امور مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و صدور احكام استخدامي و حقوقي، تعريف انواع مختلف مزايا و كسور، مرخصي، ماموريت، وام و پس انداز و همچنین تهيه فايل‌هاي مربوط به بانك، بيمه و ماليات را انجام دهيد.

علاوه بر موارد ذكر شده این سيستم قابليت لينک با كارت ساعت و همچنین سيستم حسابداری تدبیر و ارسال سند حقوق را نیز داراست. سيستم حقوق و دستمزد تدبير علاوه بر گزارشات متنوع موجود، امکان تهیه گزارشات پارامتريك دلخواه توسط كاربر را نیز دارد.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.