پردازش موازی سامانقرارگاه خاتم الانبیا
پردازش موازی سامانآسفالت تلو
پردازش موازی سامانشرکت بوذرجمهر صنعت
پردازش موازی سامانشرکت توسعه سازه های دریایی تسدید
پردازش موازی سامانشرکت ارم سازان عرش
پردازش موازی سامانشرکت البرز انرژی پارسیان
پردازش موازی سامانشرکت بتن سروش
پردازش موازی سامانشرکت توسعه سیستمهای حمل و نقل راه ابریشم
پردازش موازی سامانشرکت فولاد صنعت پرشیا
پردازش موازی سامانصنایع و معادن پارس (پامیکو)