آموزش ایجاد فرمول ساخت متغیر فقط از فرمول ساخت ثابت تأیید شده یا تصویب شده در نرم‌افزار تدبیر

درصورتی که تمایل داشته باشید کاربر غیرمدیر سیستم فقط در شرایطی بتواند رسید محصول را ثبت نماید که فرمول ساخت ثابت، الزاما تأیید یا تصویب شده باشد، ‌می‌توانید از گزینه “ایجاد فرمول ساخت متغیر فقط از فرمول ساخت ثابت تأیید یا تصویب شده” در فرم مدیریت تنظیمات برنامه استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.