نام و نام خانوادگی (الزامی):

ایمیل (الزامی):

شماره تماس (الزامی):

جنسیت (الزامی):

وضعیت فعلی اشتغال (الزامی):

رشته تحصیلی:

آخرین مقطع تحصیلی:

حقوق درخواستی:

سوابق کاری:

علت ترک یا عدم علاقه به ادامه کار در آخرین محل خدمت:

لطفا درباره میزان آشنایی خود با نرم افزار آفیس توضیح دهید:

فایل رزومه (پسوندهای مجاز: pdf، doc, docx):

متقاضیان می توانند در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل job_sales@sppc.co.ir  ارسال نمایند .