مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | فرم اسناد دریافتنی باز

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر، امکان ایجاد و مدیریت چکها و اسناد دریافتنی و پرداختنی پیش‌بینی شده است.
در این ویدیو، با فرم اسناد دریافتنی باز در نرم‌افزار خزانه‌داری تدبیر آشنا خواهید شد که با استفاده از آن می‌توانید لیست چکهای دریافتنی باز را مشاهده و عملیات مختلفی از قبیل وصول، برگشت، در جریان وصول قرار دادن، واگذاری، عودت و بلااقدام نمودن را روی آنها انجام بدهید.