مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | فرم اسناد دریافتنی باز

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم خزانه‌داری تدبیر، امکان ایجاد و مدیریت چکها و اسناد دریافتنی و پرداختنی پیش‌بینی شده است.
در این ویدیو، با فرم اسناد پرداختنی باز در نرم‌افزار خزانه‌داری تدبیر آشنا خواهید شد که با استفاده از آن می‌توانید لیست چکهای پرداختنی باز را مشاهده و عملیات مختلفی از قبیل پاس کردن یا عودت را روی آنها انجام بدهید.